Velkommen Træet Haven Skoven Om Weibel Kontakt
Skoven
Vi kan varetage mange forskellige opgaver for skovejeren.

Pleje, vedligehold og høst af juletræer og pyntegrønt


Nyplantning og vedligehold af skov og læhegn


Tynding og skovning


Opsætning og vedligehold af hegn


Vurdering af risikotræer


Weibel Træpleje er medlem af Dansk Træplejeforening

Weibel Træpleje er fuldt forsikret i Gartnernes Forsikring, med dækning af ting- og personskade.


Vi handler hos


Weibel Træpleje   |   Sofienlund 18   |   8543 Hornslet   |   Tlf: 2980 4094   |   E-mail: dan@weibel-traepleje.dk